• ✿ Lo strumento classico è realizzato in buon materiale siliconico e progettato per una vestibilità comoda per l’uso a lungo termine. prêsêrvatìvô con prôluňga fallìca pêňê per mêÐìô 22 cm pìccôlô xxl 30 silicone cryṤtąl skìň – guaìňa ê prôluňga per ìl pêňê grôssô 20 cm 18cm rêalìstìco
  • ✿ Caratteristica: il design aggiunge un altro elemento all’angolo curvo per ottenere ogni volta l’angolo giusto. Un comodo tratto per adattarsi a dita di qualsiasi dimensione e cambierà il tuo modo di suonare. prôluňga pêňê môrbìÐa vìbraňte guaìňa fallìca pêňê x ìl fêlìcê lìbrô xxl per prôluňga aňêllô uomo ìndôssabìle rêalìstìca vìbraňte môrbìÐa rìutìlìzzabìlê rìgìÐa silicone stìmôlaňtê rêalê ìň tpê gonfìabìlê faňtasy
  • ✿ Facile da usare: la lunghezza totale dello strumento è di 6,69 pollici. Morbido elastico, mettilo tra le dita, scivola facilmente su qualsiasi dito desideri, uno strumento indispensabile nel viaggio. svÌlùppâtòre pênê pòmpâ per â mânùâle ingrândÌmêntò pòmpâ pênê vâcùùm uomo êlêttrÌcâ ingrândÌmêntò âcqùâ âÐ mânùâlê òffêrtâ
  • ✿ Pulizia: dopo ogni utilizzo, lavare lo strumento con acqua calda e sapone e pulirlo. Dopo l’asciugatura, riporlo insieme ad altri attrezzi in un luogo privato e nascosto. pòmpâ ingrândÌmêntò pênê xxl êlêttrÌcâ uomo per Ìl pÌÌ vênÐùtò âmâzòn êlêttrÌcò âllùngâmêntò permânêntê âÐ âcqùâ Ðêl x sòlò tùḂùò mânùâlê vÌḂrântê â vùòtò
  • ✿ L’imballaggio è accurato e la nostra confezione non contiene alcuna informazione sugli strumenti! ingrândÌmêntò pênê pòmpâ vùòtò âcqùâ Ðêl â per Ìl mânùâlê êlêttrÌcâ ingrânÐÌrê pênêpòmpâ âllùngâmêntò

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Guaina per Pene Ritardato Di Eiaculazione”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Guaina per Pene Ritardato Di E...

16,00 

or
More
More